Het project

Juweeltjes van knipkunst is de titel die Line Huizenga-Onnekes (1883-1956) geeft aan een boek dat zij schrijft over de geschiedenis van de papierknipkunst in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder. Line heeft interesse in traditionele gebruiken en verhalen en schrijft daarover in het Nieuwsblad van het Noorden, geeft praatjes voor de radio en sluit zich aan bij vooraanstaande Groningse genootschappen. Eind jaren veertig van de twintigste eeuw raakt Line geboeid door knipwerk. Ze correspondeert met kunsthistorici en museumdirecteuren en ontmoet knippende tijdgenoten. Een deel van het onderzoek doet zij in samenwerking met knipper en verzamelaar Wiecher Tjeert Lever (1917-1981). Het ligt dan ook voor de hand samen een boek uit te geven. Daar komt het echter niet van.

Naast Lines sterfbed staat een koffer vol papieren. Tussen de stukken zit een manuscript over de geschiedenis van het knippen met de titel Juweeltjes van knipkunst en een manuscript voor een boek Knipkunst oud en nieuw dat zij samen met W.Tj. Lever heeft geschreven. Het is het resultaat van 10 jaar onderzoek en vormt een schatkamer vol gegevens over knippers en hun werk. Tot publicatie is het nooit gekomen, omdat zij vond dat het nog niet af was.

In 1983 worden de manuscripten aan de vergetelheid ontrukt en dienen ze als basis voor de standaardwerken Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland uit 1998 en Het scherp van de snede – vier eeuwen papierknipkunst in Nederland uit 2023.

In 2021 heeft de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst het plan opgevat het manuscript integraal op internet beschikbaar te stellen, zodat iedereen het kan raadplegen en kan ontdekken hoe Line de knipkunst heeft onderzocht. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging staat het manuscript sinds mei 2023 online.