Aanwijzingen

De manuscripten zijn gescand en per hoofdstuk opgeslagen in pdf-formaat. Deze hoofdstukken zijn met behulp van OCR doorzoekbaar gemaakt. De tekstherkenning is niet volmaakt en met de hand bijgeschreven opmerkingen zijn in vrijwel alle gevallen niet herkend.
Online zijn de bestanden te raadplegen, maar (nog) niet doorzoekbaar met een zoekfunctie, vandaar het advies een hoofdstuk eerst naar de eigen computer of device te downloaden en het dan te doorzoeken. Gedownloade bestanden zijn namelijk wel met behulp van de zoekfunctie van de gebruikte pdf-reader doorzoekbaar.

Wilt u naar (onderdelen van) dit manuscript verwijzen in een publicatie dan adviseren wij u de volgende bronvermelding te gebruiken:

Huizenga-Onnekes, E.J., Juweeltjes van Knipkunst, geraadpleegd op [datum: dag maand jaar] op www.juweeltjesvanknipkunst.nl.

Wij stellen het op prijs op de hoogte te worden gesteld van citaties. Deze kunt u sturen naar juweeltjes@papierknippen.nl.