Aanwijzingen

De manuscripten zijn gescand en per hoofdstuk opgeslagen in pdf-formaat. Deze hoofdstukken zijn met behulp van OCR doorzoekbaar gemaakt. De tekstherkenning is niet volmaakt en met de hand bijgeschreven opmerkingen zijn in vrijwel alle gevallen niet herkend.
Online zijn de bestanden te raadplegen, maar (nog) niet doorzoekbaar met een zoekfunctie, vandaar dat elk hoofdstuk naar de eigen computer of device is te downloaden. De gedownloade bestanden zijn met behulp van de zoekfunctie van de gebruikte pdf-reader wél doorzoekbaar.

Wilt u naar (onderdelen van) dit manuscript verwijzen in een publicatie dan adviseren wij u de volgende bronvermelding te gebruiken:

Huizenga-Onnekes, E.J., Juweeltjes van Knipkunst, geraadpleegd op [datum: dag maand jaar] op www.juweeltjesvanknipkunst.nl.

Wij stellen het op prijs op de hoogte te worden gesteld van citaties. Deze kunt u sturen naar juweeltjes@papierknippen.nl.